In ceneral: 

The product photos in our Online Shop are real and all the goods are available right away . All Styled Collection products are designed and manufactured in Estonia. The product is recognized by the designation "Designed by Styled" attached to the product. We make the Styled Collection ourselves from start to finish and the products are only available in our online store. The garments are made in limited quantities and are not intended for mass production.

 • The terms of sale apply to the purchase of www.Styledcollection.ee goods.
 • All the prices displayed in E-shop are given in euros and include VAT. These prices do not include shipping cost.
 • Omniva 4€, Itella Smartpost 2,50€, Itella Smartpost Soome 10€, International Shipping 12,99€.
 • The Seller has the right to change the prices displayed in the E-shop at any time. If prices have been changed in the E-shop after the Customer has placed an order and paid for it, the Seller undertakes to deliver the respective products to the user at the prices valid at the time of the order. The Customer is not entitled to claim any price difference.

Making a purchase:

 • Select your desired products and add them to the shopping cart.
 • To place an order, fill in the required fields and choose the appropriate delivery method.
 • Confirm the order and proceed to payment.
 • If the ordered goods cannot be delivered for some reason, the buyer shall be informed at the earliest opportunity and the amount paid shall be refunded immediately.
 • An order confirmation with the required payment information will be sent to you by email.

Orders will be processed MON-FRI between 9am and 5pm.

Delivery:

 • E-shop will complete the order within 1-5 working days and deliver it to the logistics company for delivery.
 • Delivery time for International shipping is 7-10 working days.
 • Tarneaeg võib pikeneda 2-3 päeva, kui tegemist on STYLED COLLECTION tootega. Tarneaja pikenemisest teavitatakse Ostjat viivitamata. 
 • The shipment tracking code will be emailed to you.

Returns:

Lepingust taganemine

 • Ostja võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 • Juhul kui Ostja teatab tagastussoovist 14 päeva hiljem peale kauba kätte saamist, ei kohustu Styled OÜ enam kaupa tagasi ostma.
 • Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise või Ostja süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
 • Summa tagastatud kauba eest ja seal hulgas kauba kättetoimetamise kulud, kannab Müüja Ostja kontole taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte  hiljem kui 14 päeva möödumisel.
 • Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab Ostja kauba tagastamise kulud.
 • Ostjal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitse vahenditele (VÕS § 101 lg 1); Ostjal on õigus nõuda toote parandamist või asendamist, kui toote parandamine või asendamine pole võimalik on Ostjal õigus taganeda lepingust.
 • Taganemiseavalduse tüüpvorm on saadaval järgneval leheküljel: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf
 • Tagastamise õigus laieneb ainult kaubale, mis on soetatud sidevahendi vahendusel.

NB! E-poest ostetud kaupadele kehtib tarbijale 14-päevane tagastusõigus, mis ei laiene juriidilisele isikule ega ettevõtetele. Also, custom-made products are not subject to return.

Privacy policy:

 • Our online store uses customer personal information (including name, phone number, address, email
  address, bank details) for order processing only.
 • The online store transmits personal information to the transport companies in order to deliver the goods.
 • The webshop will only send newsletters and offers to the buyer's email address if
  the buyer has requested this by entering an e-mail address on the website and announcing their wish to receive direct mail notifications.
 • Buyers may unsubscribe from offers and newsletters sent to them at any time by notifying us via email.

In matters not regulated by these Terms and Conditions, the Client and Styled OÜ shall be governed by the legislation of the Republic of Estonia and other acts regulating the relations between the parties.
The Client and Styled OÜ have the right to apply to the Consumer Protection Board or to the court for the protection of their rights.

The information and photos on E-store website and Facebook fan page are the property of the Seller and protected by copyright law. Reproduction, distribution, commercial disclosure, use in mass media, or other use of intellectual property without the permission of the author is prohibited.

Ettevõtte kontaktandmed:

Reg. nr 12938088

E-post: info@styledcollection.ee

Kontakttelefon: +372 568 191 60